Медицинско-сестрински патронаж

  • Поставяне на инжекции – подкожни, мускулни, венозни.
  • Поставяне на постоянен венозен път /абокат/.
  • Включаване венозна инфузия.
  • Сменяне на превръзки.
  • Професионален антидекубитален тоалет.
  • Тоалиране тежко болен.

медицински услуги, Медицинско-сестрински патронаж, домашен помощник, иконом, помощник, грижа за възрастни хора

tick
КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ
tick
100% КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
tick
УДОБНО
tick
ИЗГОДНО